Oplev gamle dage.
Her kan du klæde skrapperas.dk ud i sit gamle tøj blot ved at klikke på et af billederne nedenfor.
Spalten længst til venstre er oprindelig designet dengang, da der endnu var rigtig mange, der arbejdede med en skærmopløsning på 800 x 600. Derfor vil mange billeder være større end billedvisningsfeltet.